การขออนุญาต : การนำเข้า การส่งออก และการนำผ่าน

  การขออนุญาต : การค้าสัตว์ป่า