ถาม-ตอบ

ยังไม่มีหัวข้อเนื้อหา

ไม่มีเนื้อหา

ถาม :

ฉันจะสอบหลังเรียนได้อย่างไร

ตอบ :

ผู้เรียนจะทำการสอบหลังเรียนได้เมื่อสอบก่อนเรียนผ่าน และเรียนครบตามเวลาในหลักสูตรนั้นๆ 

 

ถาม :

ฉันต้องการสอบก่อนเรียน

ตอบ :

ผู้เรียนสามารถทำการสอบก่อนเรียนได้ เมื่อผู้เรียนทำการสมัครเรียนหลักสูตรแล้ว

โดยขั้นตอนการเข้าสอบก่อนเรียน มีดังนี้

1.เข้ามาในหน้าหลักสูตรที่ต้องการเรียน และกดหลักสูตรที่ต้องการเรียน

2.กดแถบเมนู "เนื้อหาของคอร์สนี้" ซึ่งจะอยู่ใต้รูปหลักสูตร

3.กด "ทำแบบทดสอบ" ในขั้นตอนที่ 1 สอบก่อนเรียน

ถาม :

จะสมัครเรียนได้อย่างไร

ตอบ :

ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนหลักสูตรได้ ดังนี้

1.ผู้ใช้งานสามารถเค้าสู่หลักสูตรได้โดยการกดปุ่มหลักสูตรจากแถบเมนูด้านบน

 

 

2.เข้าเมนูหลักสูตร ระบบจะแสดงหลักสูตรที่มีทั้งหมด และคลิกหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน

3.ระบบจะทำการยืนยันการสมัครเรียนหลักสูตรผ่านทางอีเมล

 

4.หลังจากที่มีอีเมล ยืนยันแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันที

 

ถาม :

ถ้าฉันลืมรหัสผ่านจะต้องทำอย่างไร

ตอบ :

วิธีการแก้ไขเมื่อลืมรหัสผ่าน

1.ผู้ใช้งานกดปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน"

2.ผู้เรียนทำการกรอกอีเมลในหน้าแบบฟอร์มการลืมรหัสผ่านและคลิกปุ่ม "ส่งข้อความ"

3.ระบบจะส่งลิงค์ไปยังอีเมล เพื่อทำการรีเซ็ทรหัสผ่านใหม่

4.เมื่อคลิกลิงค์ในอีเมลจะแสดงแบบฟอร์มการรีเซ็ทรหัสผ่านใหม่

5.ทำการกรอกรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม "สร้างรหัสผ่านใหม่"

6.เมื่อทำการรีเซ็ทรหัสใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ

ถาม :

เข้าสู่ระบบยังไง

ตอบ :

การเข้าสู่ระบบมีขั้นตอนดังนี้

1.ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู้ระบบได้จากหน้าแรก

 

2.ผู้ใช้งานจะต้องกรอก Username และ Password ของท่าน จากนั้นให้คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ 

3.เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถเริ่มเรียนได้

ถาม :

จะลงทะเบียนอย่างไร

ตอบ :

การลงทะเบียนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ DNP E-Learning ทำได้ดังนี้

1.คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน"ในแถบเมนูด้านบน

2.เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้ว คลิกปุ่ม"สมัครสมาชิก"

3.หากทำการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์จะขึ้นข้อความ "โปรดยืนยันการลงทะเบียนที่อีเมลของท่าน"

4.ระบบจะทำการส่งลิงค์การยืนยันการสมัครไปยังอีเมลของท่าน เพื่อให้ท่านทำการคลิกลิงค์เพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้ง

ถาม :

ฉันจะพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้อย่างไร

ตอบ :

การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ระบบจะแสดงหลักสูตรที่ผู้เรียนได้มีการลงทะเบียนเข้าเรียนไว้

1.หากผู้เรียนสอบผ่านแบบทดสอบ Post-test จะปรากฏสัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์ด้านหลังวิชาที่สามารถพิมพ์ใบประกาศได้

 

2.หากผู้เรียนยังไม่ได้สอบ หรือสอบไม่ผ่าน ระบบจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์และไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้

3.ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรหากสำเสร็จตามหลักสูตร